Archiv pro měsíc: Září 2017

Smutná zpráva

Vážení přátelé, 

s lítostí v srdci Vám oznamujeme, že nás navždy opustily dvě opory Hornfora,

pan Mgr. Josef Brázda (*12. 3. 1939 – 9. 9. 2017)

a

pan Mgr. Bohuš Zoubek (*16. 11. 1942 – 18. 9. 2017).  

Mgr. Josef Brázda vystudoval brněnskou konzervatoř a poté pokračoval ve svých studiích u prof. F. Šolce na JAMU. Působil ve Státní filharmonii Brno, orchestru opery Národního
divadla v Praze, Akademickém dechovém kvintetu, orchestru Královské opery v Kodani, Pražském komorním orchestru bez dirigenta, Haydn Sinfonietta Wien, Dresdner
Instrumental Concert a v Orchestru Hudebního divadla v Karlíně. V letech 1984 – 92
vyučoval hře na lesní roh na teplické konzervatoři a do své smrti působil jako pedagog
na Základní umělecké škole v Říčanech u Prahy. Pan Mgr. Josef Brázda se zasloužil o
uvedení premiér skladeb některých českých autorů. Interpretoval skladby
Š. Luckého (Elegie), P. Bořkovce (Intermezzo), M. Jíry (Sonáta) a Z. Pololáníka (Sonáta).
Pro Československý rozhlas poprvé provedl nahrávky skladeb P. Hindemita – Sonáta z roku 1939, Sonáta in Es, Koncert pro lesní roh a orchestr a  Zweites Hornkonzert
R. Strausse. Se souborem Haydn Sinfonietta Wien vydal devatenáct CD Haydnovy rané
komorní hudby a absolvoval desítky koncertů ve Vídni a Evropě. Nahrával a vydával u
společností Koch Classic a Accord. Na Mezinárodní soutěži Pražské jaro získal 1.cenu (1962). Na soutěži Internationaler Musikwettbewerb München získal druhou cenu jako
sólový hráč a také jako člen Akademického dechového kvinteta. V posledních dvaceti
letech byl členem řady prestižních evropských barokních souborů. Výtvarné vzdělání získal u prof. Josefa Nováka v Brně a návštěvami ateliérů B. Dvorského a J. Baucha.

Mgr. Bohuš Zoubek studiem na brněnské konzervatoři a pak na Janáčkově akademii múzických umění (obojí u prof. F. Šolce) patřil k příslušníkům legendární brněnské
hornové školy. Po absolutoriu se stal členem Státní filharmonie Brno a v letech 1969–1988 působil jako sólohornista. Současně se uplatňoval jako komorní hráč ve Filharmonickém dechovém kvintetu (přejmenovaném později na Q Moravi). Na konzervatoři a na JAMU
vychoval celou generaci vynikajících hráčů. V roce 1996 se stal jedním z hlavních iniciátorů Mezinárodní interpretační soutěže Brno (její pětiletý cyklus zahajuje vždy soutěž hornistů) a stálým členem soutěžního výboru. V roce 1997 se do filharmonie vrátil jako ředitel. 
Po celou dobu svého ředitelského působení se pan Mgr. Bohuš Zoubek angažoval na
realizaci neustále řešeného a neustále odkládaného projektu nového koncertního sálu.
Byl členem Rady Českého rozhlasu a Asociace ředitelů orchestrálních těles.

Chtěli bychom tímto vyjádřit poděkování za jejich práci a přínos nejen HORNFORU, ale také lesnímu rohu a veškerému umění vůbec, kterému byli oba velkými nadšenci a aktivními propagátory. Věřím, že na ně budeme všichni v dobrém vzpomínat.

Čest jejich památce a upřímnou soustrast všem pozůstalým!